Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie, těžba Sn, W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese (Variant.)
Další názvy
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    K nedožitým pětašedesátinám Doc. Ing. Jiřího Králíka, CSc.
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí