Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie Moravského krasu ve vztahu k živé přírodě
Další názvy
    Geology of the Moravian karst and its relation to fauna and flora
Autor
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ochrana přírody
Svazek/č.
    Roč. 61, č. 8
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Geomorphology, chemistry, paleokarst, karstology
Klíčové slovo
    Geologie
    Krasu
    Moravského
    Přírodě
    Vztahu
    živé
Abstrakt (česky)
   Článek hodnotí vlivy litologie, geologického a polyfázového paleokrasového vývoje na rozšíření flóry a fauny v Moravském krasu
Abstrakt (anglicky)
   Geology of the Moravian karst and its relation to fauna and flora
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014