Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
Autor
    Pašava, Jan
    Poruba, Z.
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    1
Klíčové slovo
    1998
    Břidlic
    černých
    Dvou
    Ed
    Facií
    Geochemie
    Geologie
    Horninového
    Lokalit
    Lysenko
    Modelových
    MŽP
    Ochranu
    Odbor
    Prostředí
    Proterozoiku
    Příkladu
    Roce
    Sulfidických
    Toxických
    Západočeském
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014