Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
Údaj o odpovědnosti
    Marie Adamová, Peter Pálenský, Zdeněk Novák, Slavomír Nehyba
Další názvy
    Geology and lithology of the Lower Miocene sediments, Nosislav-3 Borehole
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
Autor
    Adamová, Marie, 1943-
    Nehyba, Slavomír
    Novák, Zdeněk
    Pálenský, Peter, 1959-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 95-104
Rok
    1993
Poznámky
    4 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    asociace minerální
    eggenburg
    geologie regionální
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    litofacie
    litostratigrafie
    miocén-spodní
    ottnang
    profil geochemický
    profil vrtný
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nosislav (Brno-venkov, Židlochovice)
Klíčové slovo
    Geologie
    Litologie
    Miocénu
    Nosislav-3
    Spodního
    Vrtu
Abstrakt (anglicky)
   Nosislav-3 Borehole situated in the Carpathian Foredeep SE of Brno, penetrated sediments of autochthonous Miocene, (Karpatian, Ottnangian and Eggenburgian) and reached the surface of Jurassic. The Karpatian.presentinamonotonousschlier development, was shown to be homogenous both mineralogically and geochemically. No significant geochemical differences were found between sediments of the uppermost Ottnangian and basal part of the Karpathian (the depth interval of 321-343 m). The boundary, previously placed at the depth of 340 m, remains to be poorly defined even after the biostratigraphical investigations.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012