Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
Údaj o odpovědnosti
    Irena Kolaříková
Další názvy
    Geology and mineralogy of the Milířka valley near Jiřetín pod Jedlovou
Autor
    Kolaříková, Irena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 39-41
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    geologie regionální
    ložisko hydrotermální
    lužický pluton
    mapa geologická
    rudy barevných kovů
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Jiřetín pod Jedlovou (Děčín)
Klíčové slovo
    02-24
    Bor
    Doliny
    Geologie
    Jedlovou
    Jiřetína
    Milířské
    Mineralogie
    Nový
Abstrakt (anglicky)
   The new geological survey in the Milířka valley (near Jiřetín pod Jedlovou) has especially revealed the occurrence of several minerals. This study has investigated their optical properties, chemical composition, X-ray diffraction patterns and mineral assemblage showing percentage ratio of each mineral. New occurrence of erythrine and langite based on X-ray diffraction patterns and FTIR spectrometry has been found. Bismuth inclusions determined on the basis of analysis chemical composition of galena have been identified. Also the presence of pyrite, arsenopyrite, chalcopyrite in sphalerite and sphalerite in chalcopyrite has been described in detail. A new sequence of crystallization has been explained. It has been classified into four stages of progress (quartz-sulphidic, metallic, calcitic and supergene). The origin and character of mineralization has been typified using fluid inclusion studies. The mineralization is associated with the Lusatian fault zone.
   New relict of Permian rocks uplifted along the Lusatian fault has been found in SW part of the Milířka valley
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012