Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie a nerostné suroviny Angoly
Údaj o odpovědnosti
    František Mrňa, Jaroslav Žežulka
Další názvy
    Geology and mineral resources of Angola
Autor
    Mrňa, František
    Žežulka, Jaroslav, 1931-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 9
Strany
    s. 271-274
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    diamant
    geologie regionální
    prekambrium
    provincie ropo-plynonosná
    ropo-plynonosná provincie
    rudy Fe
    studie surovinová
Geografické jméno
    Angola
Klíčové slovo
    Angoly
    Geologie
    Nerostné
    Suroviny
Abstrakt (česky)
   Na geologické stavbě Angoly se podílejí různé útvary od prekambria po kvartér. V z. části státu převažují prekambrické ruly, svory a granity, tzv. Basement complex. Svrchnímu prekambriu patří systém Západního Konga, tvořený různými typy slabě metamorfovaných sedimentů. Prekambrické plutonity jsou hojné v jz. Angole. V omezeném rozsahu se vyskytují horniny karbonu až jury (serie Karoo) a křídy. Ve v. Angole převažuje terciér serie Kalahari. Nerostné bohatství je dosud nedostatečně prozkoumáno. Významná jsou ložiska diamantů, primární i rozsypová, ložiska ropy v přímořské nížině a v mělkém šelfu, a hematitové páskované Fe-rudy. V menším rozsahu se těží řada dalších surovin, pozoruhodně stoupá produkce cementu. Dosavadní znalosti o nerostných surovinách Angoly jsou útržkovité, chybí syntéza rozptýlených informací
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012