Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
Údaj o odpovědnosti
    Petr Drahota, Josef Moravec
Autor
    Drahota, Petr
    Moravec, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Kutnohorsko : vlastivědný sborník
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 14-19
Rok
    2002
Poznámky
    2 obr., 2 s. bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Kutnohorsko
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    fauna
    hardground
    kolínský faciální vývoj
    konglomerát
    křída-svrchní
    kutnohorské krystalinikum
    metamorfika
    ochrana přírody
    paleoekologie
    podloží
    profil odkryvu
    sedimentace bioklastická
    sedimentace litorální
    sedimenty karbonátové
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Zbyslav (Kutná Hora)
Klíčové slovo
    Čáslavsku
    Geologie
    Nově
    Odkrytého
    Paleontologie
    Poloze
    Profilu
    Štěpnice
    Zbyslavi
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012