Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Zapletal
Další názvy
    Geologie des historischen Stadtteils von Olomouc (der sog. Olomouc-Hügel)
Autor
    Zapletal, Jan, 1939-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Č. 283
Strany
    s. 10-18
Rok
    2005
Poznámky
    4 obr.
    il.
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. Vlastivěd. Muz. (Olomouc), přír. Vědy
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    droba
    flyš
    geologie urbanistická
    hrásť
    karbon-spodní
    konglomerát
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    laterit
    mapa geologická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    neogén
    neotektonika
    písek
    pliocén
    sedimentace lakustrinní
    tektonika zlomová
    vrásnění variské
    zvětrávání
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Olomouc
Klíčové slovo
    části
    Geologie
    Historické
    Kopec
    Města
    Olomouce
    Olomoucký
    Tzv
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012