Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi
Údaj o odpovědnosti
    Eduard Kočárek
Další názvy
    Die Geologie des Kristalinikum zwischen Strakonice und Malenice
Autor
    Kočárek, Eduard
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 1-2
Strany
    s. 13-22
Rok
    1992
Poznámky
    1 obr.,2 s.bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    analýza hornin
    geologie regionální
    migmatit
    rula
    stratigrafie
    šumavské moldanubikum
    tektonika regionální
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Drachkov
    Litochovice
    Malenice
    Modlešavice
    Nahořany
    Předslavice
    Strakonice
    Úlehle
Klíčové slovo
    Geologie
    Krystalinika
    Malenicemi
    Strakonicemi
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012