Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Cajz
Další názvy
    Geological setting of the Čeřeniště slope movement locality
Autor
    Cajz, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 177-179
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    mapa geologická
    sesuv
    stabilita svahu
    tektonika
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    Čeřeniště (Ústí nad Labem)
    České středohoří
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    02-41
    Čeřeniště
    Geologie
    Labem
    Lokality
    Okolí
    Sesuvné
    Ústí
Abstrakt (anglicky)
   Locality of deep-seated slope movement near Čeřeniště village is situated within the superficial volcanic products of the České středohoří Mts. volcanosedimentary complex. These products are divided into three Formations due to the lithology. Rocks of all these Formations together with trachytic intrusions and Cretaceous sediments underlying the volcanics are preserved in close surroundings of the locality. It is caused by deep erosional cut of the creek and tectonics, too. The volcanics of the lower stratigraphic unit, the Ústí Formation, are sliden down the steep slope. This movement begins with great blocks sliding along subvertical planes and continues as a slow debris flow. The volcanics are represented by solid and argilized basanitic lavas and clayey volcaniclastics of hyaloclastic origin with intercalations of sediments as sands, clays, coal seam and diatomites.
   Deep subvertical planes are probably rising from the jointing of lava flows and may be influenced by small-scale brittle tectonics accompanying the faults. The presence of argilic material is essential for the movement process
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012