Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
Další názvy
    Map 13-113 Sojovice. Geology of the Little Labe River-preliminary results
Autor
    Havlíček, Pavel
    Holásek, Oldřich
    Stehlík, Filip
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Cretaceous, Quaternary, stratigraphy, fluvial sediments, aeolian sand, loess
Klíčové slovo
    13-113
    Geologického
    Geologie
    Kvartéru
    Listu
    Mapování
    Polabí
    Předběžné
    Sojovice
    Středního
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Vyhodnoceny a to předběžně kvartérní sedimenty eolického, fluviálního(spodno až svrchnopleistocenního stáří, různé akumulace, nejvyšší má bázi 101 a 74 m),deluvioeolického, deluviálního a organického původu ( zahájení zpracováni Hrabanovské černavy)
Abstrakt (anglicky)
   Map 13-113 Sojovice. Geology of the Little Labe River-preliminary results
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014