Podrobnosti záznamu

Název
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová, Karel Dušek, Pavel Havlíček, Oldřich Holásek, Štěpán Manda, Radek Vodrážka
Další názvy
    Map 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Geology of the Middle Labe River area - preliminary results
Autor
    Břízová, Eva
    Dušek, Karel
    Havlíček, Pavel, 1944-
    Holásek, Oldřich, 1938-
    Manda, Štěpán
    Vodrážka, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 19-22
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    česká křídová pánev
    geologie ložisková
    geologie regionální
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Polabí
    litofacie
    ložisko písku
    mapa geologická
    mesozoikum
    ordovik
    paleozoikum
    pražská pánev
    stratigrafie
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ)
    ČR-Čechy
    Středolabská tabule-Staroboleslavská kotlina
Klíčové slovo
    13-13
    13-131
    Boleslav
    Brandýs
    Geologického
    Geologie
    Labem-Stará
    Listu
    Mapování
    Polabí
    Předběžné
    Středního
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012