Podrobnosti záznamu

Název
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
Další názvy
    Geologie a geochemie paleozoických plutonických těles Zaltajské Gobi, JZ Mongolsko: implikace pro magamtické procesy v aktretovaných vulkanických obloucích
Autor
    Bat-Ulzii, Dash
    Bolormaa, Khasbazar
    Hanžl, Pavel
    Hrdličková, Kristýna
    Košler, Jan
    Rejchrt, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 2
Strany
    34
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Trans-Altay Gobi, Variscan orogeny, granite, geochemistry, Trans-Altay shear zone
Klíčové slovo
    Accreted
    Bodies
    Geochemistry
    Geology
    Gobi
    Implications
    Magmatic
    Mongolia
    Palaeozoic
    Plutonic
    Processes
    SW
    System
    Trans-Altay
    Volcanic-arc
Abstrakt (česky)
   Popis granitových těles v Zaaltajské Gobi
Abstrakt (anglicky)
   Three geological domains (Gobi Tien Shan, Shargyn Gobi and Trans-Altay) have been distinguished in the Trans-Altay Gobi (SW Mongolia) consolidated during the Carboniferous and intruded by numerous plutons of the Devonian, Carboniferous and Permian ages. According to relationship to the Variscan orogenic cycle, pre-orogenic, syn-orogenic and post-orogenic intrusive bodies have been recognized. A pre-orogenic phase is represented by the Gurvan Khar Massif composed of geochemically primitive granodiorites that are geologically related to the relics of the Silurian-Devonian oceanic crust in the Zoolen Terrane (Shargyn Gobi Domain). Calc-alkaline intrusive rocks of I-type in the Gobi Tien Shan and Naran Sevest intrusive complexes exposed in the Gobi Tien Shan Domain are syn-orogenic to post-orogenic.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014