Podrobnosti záznamu

Název
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov ore district
Autor
    Gabašová, A.
    Hloušek, J.
    Ondruš, P.
    Šrein, Vladimír
    Veselovský, F.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 48, 3-4
Strany
    s. 3-18
Rok
    2003
Poznámky
    Překlad názvu: Geologie a hydrotermální žilný systém jáchymovského rudního okrsku
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    geology
    Jáchymov deposit
    Krušné hory Mts.
Klíčové slovo
    District
    Geology
    Hydrothermal
    Jáchymov
    Ore
    System
    Vein
Abstrakt (česky)
   Je podán stručný přehled geologie Krušných hor se zaměřením na jáchymovské ložisko, jsou popsány hlavní typy hornin a role tektonických procesů. Jsou shrnuty geofaktory pro vznik mineralizací. Zvýrazněná žilná hydrotermální "pětiprvková" mineralizace je chronologicky rozdělena na jednotlivá stadia spolu s odhadem jejich stáří.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012