Podrobnosti záznamu

Název
    Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák
Další názvy
    Geologie paleozoických sedimentů vrtu Jablůňka-1 (Beskydy) : srovnání s vrtem Münsterland-1
Autor
    Dvořák, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Geologie
Svazek/č.
    Roč. 45
Strany
    s. 65-90
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Geol.
Předmětová skupina
    Český masiv
    devon
    diagenetické struktury
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karbon
    metamorfismus
    moravský devon a spodní karbon
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Jablůnka
    SRN-Nordrhein-Westfalen
Klíčové slovo
    Beskydy
    Borehole
    Comparison
    Deep
    Geology
    Jablůnka-1
    Moravia
    Mts
    Münsterland-1
    NE
    Palaeozoic
    Sediments
Abstrakt (česky)
   Paleozoické horniny byly vrtem Jablůnka 1 zastiženy v hloubce 2890-6318 m v rozsahu eifel ? - namur A. Vliv blízké mobilní zóny ssv. směru lze spatřovat v téměř neustálé komunikaci s otevřeným mořem a v relativně zvýšených mocnostech famenu, tournai a hradecko-kyjovického souvrství (rozhraní spodní/svrchní karbon). Diagenetické až anchimetamorfní znaky hornin odpovídají strmému teplotnímu paleogradientu v karbonu, v rozmezí 70-80 °C/km. Poznatky z vrtu Jablůnka 1 jsou porovnávány s vrtem Münsterland 1 v s. Westfálsku, situovaným v zrcadlově symetrické pozici při sz. okraji variské předhlubně rhenohercynika. Oba vrty mají podobný stratigrafický sled a faciální vývoj. Závěr tektogenetického procesu na Moravě probíhal rychleji a intensivněji.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012