Podrobnosti záznamu

Název
    Geomagnetické anomálie v České republice
Údaj o odpovědnosti
    Karel Šalanský, Ivan Gnojek
Další názvy
    Geomagnetic anomalies in the Czech Republic
Autor
    Gnojek, Ivan
    Šalanský, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Práce Českého geologického ústavu (Czech geological survey special papers)
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 142
Rok
    2002
Poznámky
    46 obr., 20 tab., 2 s. bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Práce Čes. geol. Úst. (Czech geol. Surv. spec. Pap.)
Předmětová skupina
    anomálie magnetická
    Český masiv
    geologie regionální
    mapa geomagnetická
    vlastnosti magnetické
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Anomálie
    České
    Geomagnetické
    Republice
Abstrakt (anglicky)
   The paper summarizes the results of the systematic and detailed (of 250-m flight-line distances) airborne magnetic mapping of the Czech Republic together with some results of the subsequent regional research. General analysis of magnetic anomalies from various points of view and their classification are presented in the first chapter. Interpretation of magnetic anomalies situated in 20 regions of the Czech Republic is the main subject of the paper. Significance of magnetic anomalies in studies of geological structure of the individual regions is presented in the schemes added. Results of detailed ground magnetic measurements carried-out on selected airborne anomalies are shown, as well
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012