Podrobnosti záznamu

Název
    Geomagnetické metody průzkumu při řešení provozních problémů SHR
Údaj o odpovědnosti
    Michal Řehoř
Další názvy
    Die Anwendung geomagnetischer Untersuchungsmethoden bei der Lösung von Betriebsproblemen im Nordböhmischen Braunkohlenrevier Most (NBBR)
    Geomagnetičeskije metody razvedki pri rešenii proizvodstvennych problem SBB
Autor
    Řehoř, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj VÚHU
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 39-52
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr., 1 tab.
    rus. a něm. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU
Klasifikační znak
    550.8
Předmětová kategorie
    geofyzikální metody v geologii ložisek fosilních paliv, živic a zemních plynů
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    metody magnetometrického průzkumu
    podkrušnohorské pánve
Klíčové slovo
    Geomagnetické
    Metody
    Problémů
    Provozních
    Průzkumu
    řešení
    SHR
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012