Podrobnosti záznamu

Název
    Geomechanical problems of an underground storage of spent nuclear fuel and their mathematic modelling
Autor
    Blaheta, Radim
    Byczanski, Petr
    Hájek, Antonín
    Šňupárek, Richard
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montanistica Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 1
Strany
    s. 140-146
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Matematické modelování geomechanických problémů podzemního uskladňování vyhořelého nukleárního paliva
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    mathematical modelling
    thermo-mechanical processes
    underground deposition
Klíčové slovo
    Fuel
    Geomechanical
    Mathematic
    Modelling
    Nuclear
    Problems
    Spent
    Storage
    Underground
Abstrakt (česky)
   Jádrem článku je použití matematického modelování pro analýzu termomechanických procesů v horninovém masívu. Ty jsou důležité při ukládání vyhořelého jaderného paliva v podzemních uložištích. Jsou diskutovány numerické metody a paralelní algoritmy dovolující řešit komplikované vzájemně provázané 3D úlohy. Pro ilustraci jsou aplikovány na švédské uložiště KBS3.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012