Podrobnosti záznamu

Název
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Havíř
Další názvy
    Geometric analysis of the Neogene gravels at some sites in the central part of the Carpathian Foredeep
Autor
    Havíř, Josef, 1970-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 26-28
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    deformace plastická
    geometrie
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    orientace přednostní
    příkrov
    štěrk
    tektonika kompresní
    valoun
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    Bohdalice (Vyškov)
    ČR-Morava
    Kostelec u Holešova (Kroměříž)
    Němčany (Vyškov)
    Nítkovice (Kroměříž)
Klíčové slovo
    24-42
    24-43
    24-44
    25-13
    Analýza
    Bučovice
    části
    Geometrická
    Karpatské
    Kojetín
    Lokalitách
    Několika
    Neogenních
    Předhlubně
    Přerov
    Střední
    Šlapanice
    šťěrků
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012