Podrobnosti záznamu

Název
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
Údaj o odpovědnosti
    Marie-Christine Boiron, Ahmed Barakat, Michel Cathelineau, David A. Banks, Petr Morávek
Další názvy
    VIIth Pan-American Conference on research on Fluid Inclusions (PACROFI), Las Vegas, June 1998 (Variant.)
Autor
    Banks, David A.
    Barakat, Ahmed
    Boiron, Marie-Christine
    Cathelineau, Michel
    Ďurišová, Jana, 1936-
    Morávek, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Chemical geology (including isotope geoscience)
Svazek/č.
    Vol. 173, no. 1-3
Strany
    p. 207-225
Rok
    2001
Poznámky
    7 obr., 1 fot., 3 tab., 3 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Chem. Geol. (Isotope Geosci.)
Předmětová skupina
    alterace boční horniny
    granitoidy
    inkluze fluidní
    jílovské pásmo
    křemen
    metalogeneze
    mikropuklina
    minerály horninotvorné
    podmínky P-T
    proterozoikum
    rudy Au
    spektrometrie Ramanova
    středočeský pluton
    sulfidy
    vrásnění variské
    žilník
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mokrsko (Příbram)
Klíčové slovo
    Bohemia
    Conditions
    Deposit
    Fluid
    Geometry
    Gold
    Microfissural
    Migration
    Mokrsko
    Ore
    P-V-T-X
Abstrakt (anglicky)
   Mokrsko, the largest gold deposit in the Bohemian Massif, is characterised by a dense set of sub-parallel gold-bearing quartz veinlets in granodiorite and the surrounding volcano-sedimentary rocks of the Jílové belt. Studies of the 3D geometry, compositions of fluid inclusions, and mineral parageneis have been carried out to determine P-V-T-X conditions of ore fluid migration. Ore deposition resulted from the superimposition of three main stages of fluid migration through a series of dense and regular sets of extensional structures (veinlets and microfissures). Pre-ore stage is characterised by the formation of thick quartz veins and brines of probable magmatic origin, and is followed by moderate ductile deformation. During the main ore stage (E-W compression), parallel and regularly spaced quartz veilets formed and were filled by quartz, pyrite, pyrrhotite and arsenopyrite.
   Corresponding fluids belong to the C-H-O-N system and probably resulted from fluid-rock interactions within the metamorphic series at high P-T conditions (T=450-550°C and P = 250-400 MPa). Fluids have interacted with the vein wall rocks, partially altering the magmatic amphiboles and biotites to secondary biotites that are richer in Mg (microcline). In addition, pyrite and arsenopyrite precipitated within the altered magmatic Fe-Mg silicates. The quartz veinlets and the granodiorite are, in turn, affected by a succession of brittle deformation responsible for the development of sub E-W striking microfissure sets indicating a nearly constant EW compressional regime
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012