Podrobnosti záznamu

Název
    Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
Další názvy
    Geomokrobiological research of mine water near Ratibořské Hory in the South Bohemian Rgion
Autor
    Faltejsek, Lukáš
    Poňavič, Michal
    Rambousek, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2010
Výraz tezauru
    waste water, geomikrobiology, heavy metals
Klíčové slovo
    Důlních
    Geomikrobiologické
    Hor
    Jihočeském
    Kraji
    Okolí
    Ratibořských
    Studium
    Vod
Abstrakt (česky)
   Práce byly zaměřeny především na detailní studium migrace těžkých kovů jednak v prostředí sirných důlních vod vytékajících ze štoly Sv. Kateřiny, a jednak v prostředí důlních vod s intenzivním srážením oxyhydroxidů železa v okolí štoly Sv. Michaela. Součástí terénních prací byl i geomikrobiologický průzkum, jehož výsledky výrazně přispěly k poznání geochemických procesů probíhajících v systému obou štol.
Abstrakt (anglicky)
   Geomokrobiological research of mine water near Ratibořské Hory in the South Bohemian Rgion
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014