Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfological conditions of the southwestern border of the Svitavská pahorkatina Hillyland (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Češka
Autor
    Češka, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Vol. 31
Strany
    p. 7-16
Rok
    1992
Poznámky
    2 obr., 5 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    denudační procesy
    geomorfologie regionální
    mapa geomorfologická
    morfostruktura
    periglaciál
    reliéf
    tvary geomorfologické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Svitavská pahorkatina
Klíčové slovo
    Border
    Conditions
    Czech
    Geomorfological
    Hillyland
    Pahorkatina
    Republic
    Southwestern
    Svitavská
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012