Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
Údaj o odpovědnosti
    Irena Smolová
Autor
    Smolová, Irena
Jazyk
    česky
Externí objekt
   http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/veda/geomorf_konf/sbornik/texty1/rSmolova.pdf
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Strany
    s. 127-131
Poznámky
    1 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    andezit
    antroporeliéf
    eroze říční
    geomorfologie
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    lom
    morfologie fluviální
    ochrana přírody
    paleozoikum-svrchní
    povodeň
    reliéf
    soliflukce
    suroviny stavebního průmyslu
    údolí
    vnitrosudetská pánev
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    Benešov (Náchod, Broumov)
    Broumovská vrchovina (Česko)
    Čechy (Česko)
    Hynčice (Náchod, Broumov)
    Janovičky (Náchod, Broumov)
    Otovice (Náchod, Broumov)
    Polsko jižní
    Rožmitál (Náchod, Broumov)
    Šonov (Náchod, Broumov)
Klíčové slovo
    Analýza
    Geomorfologická
    Hor
    Javořích
    Reliéfu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012