Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Hrádek
Další názvy
    Geomorphic effects of the July 1997 flood in the North Moravia and Silesia (Czech Republic)
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 4
Strany
    s. 303-321
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 5 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    eroze vodní
    koryto
    morfologie fluviální
    nádrž vodní
    poškození
    povodeň
    sesuv
    srážky dešťové
    štěrk
    terminologie
    tok zdivočelý
    transport říční
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    1997
    červenci
    Geomorfologické
    Moravy
    Povodně
    Severní
    Slezska
    účinky
    území
Abstrakt (anglicky)
   The aim of the article is to bring concise information on geomorphic effects of flood in the north-eastern Czech Republic. The main working method used was interpretation of terrain forms, erosional and accumulated, observed after the flood interpretation of aerial photographs and reports of other authors. The flood in mountain areas of the eastern Sudeten and Western Carpathiana at the beginning of July 1997 originated in response to long-lasting and intensive rainfall. Its totals along with extraordinary discharges exceeded centennial values in the CzR. Research revealed the development of river channels and valley floodplains in extreme flood events. The majority of channels was widemed by side erosion.
   Severe erosion of floodplain sediments in the upper reaches caused that some rivers returned to the stage of gravel-bed channels and braiding, artificial barriers in the floodplains such as bridges and dikes and a great amount of bedload, as well as the log jams led, above all in the Sudeten to the origin of barriers and consequently wandering. Comparison of the flood effects showed higher rate of geodynamic processes, above all channel incision in the Western Carpathians. Flood effectes were enhanced by anthropic interventions into the flooodplain morphology and channels
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012