Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
Další názvy
    Geomorphic aspects of deep-seated landslides near Vsetín. A case: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
Autor
    Baroň, Ivo
    Cílek, Václav
    Kirchner, Karel
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2002 ; 10.-11. 6. 2002 Brno
Výraz tezauru
    deep-seated landslides
    flysch
    slope failure features
    Vsetín
    Western Carpathians
Klíčové slovo
    Aspekty
    Deformací
    Geomorfologické
    Hlubokých
    Kobylská
    Křížový
    Případová
    Studie
    Svahových
    Vaculov-Sedlo
    Vrch
    Vsetínsku
Abstrakt (česky)
   Ve studovaných hlubokých svahových deformacích byly geomorfologickou inventarizací zjištěny a následně vymapovány chrakteristické tvary reliéfu. Jejich výskyt a distribuce byly v jednotlivých územích vzájemně srovnány.
Abstrakt (anglicky)
   Typical slope failure features were identified and mapped at three deep-seated landslides near Vsetín, their distribution was compared between all of the study areas.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012