Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
Autor
    Kirchner, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae- Geographica
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1
Strany
    s. 163-172
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0211, GA ČR
    Překlad názvu: Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic.
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomorphology
    Outer Western Carpathians
    slope deformations
Klíčové slovo
    Aspekty
    Česká
    Deformací
    Geomorfologické
    Karpatech
    Morava
    Republika
    Svahových
    Vnějších
    Východní
    Západních
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá významnými lokalitami se sesuvy ve Vnějších Západních Karpatech. Pozornost je věnována genezi a geomorfologickým aspektům vývoje.
Abstrakt (anglicky)
   Contribution deals with important sites with landslide in the Outer Western Carpathians. Attention is devoted its genesis and geomorphologic aspects of development.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012