Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
Autor
    Cibulková, P.
    Demek, J.
    Havlíček, M.
    Kirchner, Karel
    Mackovčin, P.
    Slavík, P.
Konference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 (10.04.2006-12.04.2006 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)
Strany
    s. 11-12
Poznámky
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Geomorphologic units of the Czech Republic - new geomorphologic regionalization of state territory
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    geomorphologic regionalization
Klíčové slovo
    2005
    členění
    ČR
    Geomorfologické
    Jednotky
    Nové
    Státního
    území
Abstrakt (česky)
   V AOPAK ČR bylo rozhodnuto vytvořit novou mapu geomorfologických regionů České republiky s využitím ArcView GIS technologií. Pro novou mapu měřítka 1:500 000 bylo vybrán digitální produkt ArcČR 500. Autoři rozlišili 10 geomorfologických systémů. 27 podsystémů, 93 celků, 268 podcelků a 935 okrsků. Mapa byla vytištěna barevně a bude součástí připravovaného 2. vydání Geografického lexikonu Hory a nížiny ČR.
Abstrakt (anglicky)
   In Agency of Nature Conservation and Landscape Protection of Czech Republic decided to create new digital map of geomorphological regions of Czech Republic using ArcView GIS methodology. The scale 1:500 000 was chosen for a new map based on digital map product ArcČR 500. The authors distinguished 10 geomorphological systems, 27 geomorphological subsystems, 93 regions, 268 subregions and 935 wards. The map was printed in colours and will be part of prepared second edition of Geographical Gazetteers of Czech Republic - Lowlands and Mountains and of Landscape Atlas of Czech Republic.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012