Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
Údaj o odpovědnosti
    Jan Juráček
Autor
    Juráček, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Informace České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 28, č. 1
Strany
    s. 9-12
Rok
    2009
Poznámky
    3 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Inform. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    aluviální kužel
    geomorfologie
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    moldanubikum
    morfostruktura
    řeka
    terasa říční
    údolí
    uplift
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    Česko
    Havlíčkův Brod
Klíčové slovo
    Brodu
    Dvořáků
    Geomorfologické
    Havlíčkova
    Pohledských
    Poměry
    Sázavy
    údolí
    Východně
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012