Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
Údaj o odpovědnosti
    Irena Smolová, Vít Andrejs
Autor
    Andrejs, Vít
    Smolová, Irena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
Strany
    s. 59
Poznámky
    Nemáme ve fondu - ke zpracování zapůjčila Dr. E. Břízová
Klasifikační znak
    061.3
    502
    55(1)
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    denudace
    geologie dynamická
    geomorfologie
    hejšovinský faciální vývoj
    inkrustace
    konference
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    morfostruktura
    ochrana přírody
    pískovce
    reliéf
    zvětrávání chemické
    zvětrávání selektivní
Geografické jméno
    Adršpašsko-teplické skály (Česko)
    Adršpašsko-teplické skály-Skalský hřbet
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    části
    Geomorfologické
    Hřbetu
    Jižní
    Města
    Poměry
    Skalního
    Skalského
    Teplického
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 4. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012