Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Demek, Jiří Kopecký, Jan Vítek
Další názvy
    Geomorphological Conditions of the mapsheet Žamberk 14-14 in the Eastern Bohemia
Autor
    Demek, Jaromír
    Kopecký, Jiří
    Vítek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 23-57
Rok
    1997
Poznámky
    5 obr., 1 tab., 3 s.bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geomorfologie
    jevy periglaciální
    mapa geomorfologická
    morfostruktura
    neogén
    pediment
    periglaciální jevy
    pleistocén
    pseudokras
    sesuv
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Žamberk (Ústí nad Orlicí)
Klíčové slovo
    14-14
    Čechách
    Geomorfologické
    Listu
    Mapy
    Poměry
    Východních
    Základní
    Žamberk
Abstrakt (anglicky)
   Authors geomorphologically mapped mapsheet 14-14 Žamberk in the scale 1:50 000 for Departments of Environment of District Offices in Ústí nad Orlicí and Rychnov nad Kněžnou in 1955. Mapped area is situated in Eastern Bohemia at the state boundary between Czech Republic and Poland. Morphostructurally area belongs to the Bohemian Massif. It is composed partly by rocks of the basement of young Eastern European Platform (northern and eastern part) and partly by deposits of the Platform cover (mainly Permian rocks of the Orlice Basin and upper Cretaceous rocks). During the neotectonic phase (Oligocene to Quaternary) were rocks of the mapped area folded into anticlines and synclines and faulted. The surface of crystalline rocks of the basement and Permian deposits is planated by remnants of etchplain. Due to neotectonic movements are parts of etchplain in different elevations. Cretaceous deposits are levelled by structural and erosion-structural surfaces. Above this surfaces are rising mesas
   .
   Cuestas developed to the south of the village Kameničná. Expressive cuesta rims creek Suchá and lower reach of Rokytenka River. Hogbacks developed in Cretaceous rocks in forest track Za horami near village of Písečná (Mechnáč 468 m a.s.l.). From fluvial accumulation forms are best developed floodplains, river terraces and alluvial cones. From pseudokarst forms were mapped pseudokarst caves. Very common are Pleistocene cryogenic forms (frost-riven cliffs, cryoplanation terraces, dells, tors and castle-koppies)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 10. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012