Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
Údaj o odpovědnosti
    Jan Vítek
Autor
    Vítek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 9
Strany
    s. 32-34
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 2 fot., 8 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    eroze říční
    migmatit
    ochrana přírody
    ortorula
    reliéf
    zvětrávání mrazové
    železnohorské krystalinikum
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Seč (Chrudim)
Klíčové slovo
    Geomorfologické
    Oheb
    Poměry
    Přírodní
    Rezervace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012