Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
Údaj o odpovědnosti
    Petra Hesslerová
Další názvy
    Geomorphologic characteristics of the Vůznice catchment area
Autor
    Hesslerová, Petra
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bohemia centralis
Svazek/č.
    Roč. 28
Strany
    s. 31-38
Rok
    2007
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bohemia cent.
Klasifikační znak
    502
    55(1)
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    eroze vodní
    geologie regionální
    geomorfologie
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    morfostruktura
    ochrana přírody
    paleozoikum-svrchní
    proterozoikum
    reliéf
Geografické jméno
    Berounka-povodí (Česko)
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko (Česko)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Geomorfologické
    Poměry
    Povodí
    Vůznice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012