Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické projevy orogeneze Himálaje a Karákóramu
Údaj o odpovědnosti
    Jan Kalvoda
Další názvy
    Geomorphological Evidence for Orogeny in the Himalayas and the Karakoram
Autor
    Kalvoda, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 99, č. 1
Strany
    s. 20-28
Rok
    1994
Poznámky
    2 fot., 1 tab., 29 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Čes. geogr. Společ.
Předmětová skupina
    geomorfologie regionální
    glaciály
    kvartér
    ledovec
    neogén
    neotektonika
    paleoklimatologie
    prehistorie
    příkrov
    reliéf
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    Indie
    Nepál
Klíčové slovo
    Geomorfologické
    Himálaje
    Karákóramu
    Orogeneze
    Projevy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012