Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava)
Autor
    Roštínský, Pavel
Konference
    Stav geomorfologického výskumu v roku 2006 (11.09.2006-13.09.2006 : Banská Bystrica, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorphologia Slovaca. Číslo 2, Ročník 6
Strany
    S. 55-64
Poznámky
    Projekt: GP205/06/P188, GA ČR
    Překlad názvu: Geomorphological characteristics of the western slope of the Bohutický les Upland near Miroslav (South Moravia)
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    geomorphological evolution
    gullies
    marginal scarp
    sedimentology
    tectonics
    topography
Klíčové slovo
    Bohutického
    Geomorfologické
    Jižní
    Lesa
    Miroslavi
    Morava
    Okrajového
    Rysy
    Svahu
    Vyvýšeniny
    Západního
Abstrakt (česky)
   Příspěvek prezentuje základní poznatky geomorfolgii vyvýšeniny Bohutický les, asymetrické hrásti nacházející se v tektonické styčné oblasti mezi Českým masivem a karpatskou předhlubní. Hlavní pozornost je věnována vlastnostem výrazného západního okrajového svahu, představujícího ve srovnání s dalšími svahovými tvary reliéfu jižní Moravy poměrně jedinečný morfostrukturní prvek.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents basic notes on geomorphology of the Bohutický les Upland, an asymmetric horst situated in the tectonic contact area between the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep. The most attention is paid to characteristics of its striking western marginal slope, fairly unique morphostructural element within other slope landforms in the South Moravia.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012