Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Chábera
Další názvy
    Geomorphologische Entwicklung, geologischer Aufbau und regionale Gliederung der Landschaft des Gratzener Gebirges und seiner Vorberge
Autor
    Chábera, Stanislav, 1920-2002
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 42
Strany
    s. 5-16
Rok
    2002
Poznámky
    3 obr., 4 fot.
    il.
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    denudace
    eroze
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    moldanubický pluton
    neotektonika
    paleogén
    pluton
    reliéf
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Novohradské hory
    Novohradské podhůří
Klíčové slovo
    členění
    Geologická
    Geomorfologický
    Hor
    Novohradských
    Podhůří
    Regionální
    Reliéfu
    Stavba
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012