Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
Údaj o odpovědnosti
    Eva Vaníčková
Další názvy
    Geomorphological evolution of the Divoká Orlice River valley in the Zemská brána Gate area
Autor
    Vaníčková, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 112, č. 4
Strany
    s. 388-405
Rok
    2007
Poznámky
    6 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geomorfologie
    kaňon
    kenozoikum
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    morfogeneze
    morfostruktura
    neotektonika
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    puklina
    tektonika zlomová
    údolí tektonické
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Orlické hory (Česko a Polsko)
Klíčové slovo
    Brány
    Divoké
    Geomorfologický
    Horách
    Oblasti
    Orlice
    Orlických
    údolí
    Vývoj
    Zemské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012