Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
Autor
    Hrádek, Mojmír
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
    Krejčí, M.
    Máčka, Zdeněk
Konference
    Mokřady 2000 (13.09.2000-15.09.2000 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mokřady 2000. Sborník z konference při příležitosti 10. výročí vzniku CHKO Litovelské Pomoraví
Strany
    s. 46-71
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geomorphological research of river channel of Morava river in national reserve Vrapač and its surroundings
    Rozsah: 25 s.
Předmětová kategorie
    anastomosing channel
    geomorphology
Klíčové slovo
    Geomorfologický
    Moravy
    NPR
    Okolí
    Ramen
    řeky
    Vrapač
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá geomorfologií NPR Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví). Na základě podrobného geomorfologického mapování byl rozpoznán anastomózní charakter říční sítě. Vývoj říčního systému byl sledován s využitím historických údajů (mapy, letecké snímky) za období posledních 200 let. Pozornost byla též věnována antropogenním vlivům na reliéf údolní nivy
Abstrakt (anglicky)
   Contributon deals with geomorphology of national reserve Vrapač (landscape protected area Litovelské Pomoraví). On the basis of detailed geomorphological mapping, the anastomosing channel pattern was distinguished. Development of fluvial systém was observed by using of historical data (maps, aerial photos) in the period of last 200 years. Attention was devoted to human impact on topography of flood plain, too
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012