Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
Údaj o odpovědnosti
    Jan Vítek
Další názvy
    Geomorphology of the Nature Reserve Rohová on the Hřebečovský hřbet Ridge
Autor
    Vítek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales
Svazek/č.
    Roč. 28
Strany
    s. 3-21
Rok
    2001
Poznámky
    5 obr., 4 fot., 16 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Mus. reginaehradec., Ser. A
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    eroze
    jíl žáruvzdorný
    jílovec
    křída-svrchní
    kuesta
    ochrana přírody
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    perm
    pohyb svahový
    sedimenty klastické
    studie environmentálních vlivů
    sudetské svrchní paleozoikum
    uhlí
    území poddolované
Geografické jméno
    Boršov (Svitavy)
    ČR-Morava
    Dlouhá Loučka (Svitavy)
    Hřebeč (Svitavy)
    Křenov (Svitavy)
Klíčové slovo
    Geomorfologie
    Hřbetu
    Hřebečovském
    Přírodní
    Rezervace
    Rohová
Abstrakt (anglicky)
   This contribution gives a geomorphologic characterization of the region of the Nature Reserve Rohová in the southern part of Hřebečovský hřbet Ridge (Svitavy district). Hřebečovský hřbet Ridge is located in the eastern part of the Bohemian Cretaceous Basin and on the eastern periphery of the Svitavy Upland. Upper Cretaceous sediments (marlites, claystones, siltstones, sandstones etc.) make up sheer slope of cuesta. At the foot of the slope there are red sandstones from Permian era. Gravitation and weathering and denudation processes gave rise to various surface forms. rock walls and slope deformation evolved in the brown part of the Hřebečovský hřbet Ridge and on the sheer slope
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012