Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
Údaj o odpovědnosti
    Agnieszka Latocha
Další názvy
    Ewolucja geomorfologiczna zlewni śródgórskich w warunkach zmiennej antropopresji, Sudety Wschodnie, SW Polska
    Landform evolution in mountain areas (Variant.)
Autor
    Latocha, Agnieszka
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geomorphologica carpatho-balcanica
Svazek/č.
    Vol. 39
Strany
    p. 71-93
Rok
    2005
Poznámky
    6 obr., 3 diagr.
    Bibliografie na s. 91-92
    il.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Stud. geomorphol. carpatho-balcanica
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    datování C14
    denudace
    eroze
    geomorfologie
    historie
    holocén
    koluvium
    koryto
    kvartér Českého masivu
    lidské aktivity
    pohoří
    povodí
    sedimentace fluviální
    svah
    využití území
Geografické jméno
    Králický Sněžník (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
    Rychlebské hory (Polsko-jihozápad)
Klíčové slovo
    Basins
    Changing
    Drainage
    East
    Evolution
    Geomorphic
    Human
    Impacts
    Mid-mountain
    Poland
    Sudetes
    SW
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012