Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphological Aspects of Levelling Measurements of the Earth's Surface Movements in the Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Jan Kalvoda
Další názvy
    Geomorfologické aspekty nivelačních meření pohybů zemského povrchu v České republice
Autor
    Kalvoda, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 34
Strany
    p. 7-16
Rok
    1996
Poznámky
    6 obr., 2 fot., 34 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr.
Předmětová skupina
    Český masiv
    geodézie
    geomorfologie
    Global Positioning System
    klimatický efekt
    neotektonika
    nivelace
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Aspects
    Czech
    Earth's
    Geomorphological
    Levelling
    Measurements
    Movements
    Republic
    Surface
Abstrakt (anglicky)
   In this paper selected results of geomorphological interpretation of repeated levelling measurements of the Earth's surface movements are presented. Special attention has been paid to the main methodological aspects of this overall multidisciplinary research regarding the detection of recent movements of exogenic, as well as tectonic origin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012