Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
Údaj o odpovědnosti
    Jiřina Bendová, Jan Votýpka
Další názvy
    Geomorfologická analýza Stožecké hornatiny
Autor
    Bendová, Jiřina
    Votýpka, Jan, 1938-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 36, no. 2
Strany
    p. 169-186
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 8 fot.
    Bibliografie na s. 185-186
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    brázda
    denudace
    eroze
    granitoidy
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    moldanubický pluton
    moldanubikum Šumavy
    morfostruktura
    periglaciální jevy
    pohoří
    reliéf
    rula
    svah
    zóna zlomová
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Stožec (Prachatice, Prachatice)
    Šumava-Stožecká hornatina
Klíčové slovo
    Analysis
    Geomorphological
    Hornatina
    Mountains
    Stožecká
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 5. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012