Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Hrádek
Další názvy
    Geomorfologiczne aspekty powodzi w lipcu 1997 w dorzeczu Morawy i Odry na terytorium Moraw, w Republice Czeskiej
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geomorphologica carpatho-balcanica
Svazek/č.
    Vol. 33
Strany
    p. 45-66
Rok
    1999
Poznámky
    2 obr., 6 fot., 12 bibl.
    res. pol.
    Zkr. název ser.: Stud. geomorphol. carpatho-balcanica
Předmětová skupina
    eroze vodní
    koryto
    morfologie fluviální
    pohoří
    povodí
    sedimentace fluviální
    sesuv
    srážky dešťové
    suspenze
    tok zdivočelý
    transport říční
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    1997
    Aspects
    Basins
    Czech
    Flood
    Geomorphological
    July
    Moravia
    Oder
    Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012