Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Bosák, Andrej Mihevc, Petr Pruner
Další názvy
    Geomorfološki razvoj Podgorskego Krasa, JZ Slovenija: prispevek k magnetostratigrafskim raziskavam profila Črnotiče II z Marifugio sp.
Autor
    Bosák, Pavel, 1951-
    Mihevc, Andrej
    Pruner, Petr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta carsologica
Svazek/č.
    Vol. 33, no. 1
Strany
    p. 175-204
Rok
    2004
Poznámky
    8 obr., 4 fot.
    Bibliografie na s. 198-202
    il.
    Slovinské resumé
    Zkr. název ser.: Acta carsol. (Ljubljana)
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Annelida
    fauna
    kras
    krasová výplň
    kvartér
    lom
    magnetostratigrafie
    morfogeneze
    neogén
    recent
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
    uplift
    vlastnosti magnetické
Geografické jméno
    Slovinsko
Klíčové slovo
    Contribution
    Črnotiče
    Evolution
    Geomorphological
    II
    Karst
    Magnetostratgraphic
    Marifugia
    Podgorski
    Research
    Site
    Slovenia
    Sp
    SW
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012