Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphological observations in the area of the Bečva geodynamic polygon (The Moravskoslezské Beskydy Mountains)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Kalvoda, Jan Prášek
Další názvy
    Obserwacje geomorfologiczne na geodynamicznym poligonie Bečva w Beskidach Morawsko-Slaskich
    Research contributions to the problem of holocene and present-day landform evolution in the Carpathians (Variant.)
Autor
    Kalvoda, Jan
    Prášek, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geomorphologica carpatho-balcanica
Svazek/č.
    Vol. 30
Strany
    p. 63-72
Rok
    1996
Poznámky
    4 obr., 1 tab., 11 bibl. + 1
    res. pol.
    Zkr. název ser.: Stud. geomorphol. carpatho-balcanica
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geodézie
    geomorfologie
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    morfostruktura
    neotektonika
    pohyb horizontální
    recent
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Horní Bečva (Vsetín)
Klíčové slovo
    Area
    Bečva
    Beskydy
    Geodynamic
    Geomorphological
    Moravskoslezské
    Mountains
    Observations
    Polygon
Abstrakt (anglicky)
   The geomorphological observation in the region of the Bečva geodynamic polygon in the southern part of the Moravskoslezské Beskydy Mts was aimed at determining the main features of the relief development in the Upper Cainozoic, by landforms analysis and by determination of the causes of the recent Earth's surface movements. As geomorphological mapping enabled us to identity clear evidence of configuration dependence of a set of landforms on the geological structure of the area of tectonic contact of the Silesian and Magura nappes.
   An analysis of the results of geodetical measurements of the recent Earth's surface movements, effected in the years 1971-1978, showed that: 1) repeated high-precision levelling measurements identified mainly movements of exogenic and anthropogenous origin, 2) only three stages of position measurements are not a sufficient basis for their correct geomorphological interpretation, and 3) relative altitude changes, from the viewpoint of foundation conditions of the most stable points, prove the probable existence of present-day tectonic movements. However, they could by convincingly proved only by further highly specialized geodetic measurements. As far as present-day geomorphological processes are concerned, mainly slope sediments slidings, limited planar landslides, heat and water influenced volume changes of rocks and soils, rainwash, erosion in brook beds and anthropogenous activities come into play in changes of the landforms in the region of the Bečva geodynamic polygon
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012