Podrobnosti záznamu

Název
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Roštínský
Další názvy
    Landform evolution in mountain areas (Variant.)
Autor
    Roštínský, Pavel
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Studia geomorphologica carpatho-balcanica
Svazek/č.
    Vol. 38
Strany
    p. 67-81
Rok
    2004
Poznámky
    5 obr., 4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Stud. geomorphol. carpatho-balcanica
Klasifikační znak
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    boskovická brázda
    denudace
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    karpatská neogenní předhlubeň
    kenozoikum
    miocén
    neotektonika
    paleozoikum-svrchní
    pohyb vertikální
    reliéf
    transgrese
    zlomový sráz
    zóna zlomová
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Miroslav (Znojmo, Moravský Krumlov)
    Moravský Krumlov (Znojmo, Moravský Krumlov)
    Rakousko-Niederösterreich
    Znojmo
Klíčové slovo
    Area
    Austria
    Bohemian
    Diendorf
    Fault
    Geomorphology
    Margin
    Massif
    Moravia
    NE
    SW
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012