Podrobnosti záznamu

Název
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Bosák, Vojtěch Beneš
Další názvy
    Geofizikalne značilnosti epikrasa: primerjalna študia gorovja Zagros (Iran) in področje Koněprusy (Češka republika)
Autor
    Beneš, Vojtěch
    Bosák, Pavel, 1951-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta carsologica
Svazek/č.
    Vol. 32, no. 2
Strany
    p. 254-267
Rok
    2003
Poznámky
    4 obr., 2 diagr.
    Bibliografie s. 266-267
    il.
    Slovinské resumé
    Zkr. název ser.: Acta carsol. (Ljubljana)
Klasifikační znak
    550.3
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    devon-spodní
    kenozoikum
    kras
    křída-svrchní
    kvartér pražské plošiny
    měření gravimetrické
    metoda odporová
    mocnost
    peneplenizace
    porozita
    pražská pánev
    rychlost elastických vln
    sedimenty karbonátové
    seizmika refrakční
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Írán
    Koněprusy (Beroun, Beroun)
Klíčové slovo
    Case
    Characteristics
    Czech
    Epikarst
    Geophysical
    Iran
    Koněprusy
    Mts
    Region
    Republic
    Studies
    Zagros
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012