Podrobnosti záznamu

Název
    Geophysical indications of ore veins in the north-eastern part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
Další názvy
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria