Podrobnosti záznamu

Název
    Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
Údaj o odpovědnosti
    Vratislav Blecha
Autor
    Blecha, Vratislav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    No. 1
Strany
    s. 111-129
Rok
    1988
Poznámky
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    chrudimské paleozoikum
    geoelektrika
    gravimetrie
    hustotní charakteristiky hornin
    magnetometrie
    metody odporové
    polarizace indukovaná
    vlastnosti magnetické
    železnohorské krystalinikum
    železnohorský pluton
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Křižanovice
    Nasavrky
Klíčové slovo
    Geophysical
    Investigation
    Margin
    Massif
    Nasavrky
    Northern
Abstrakt (česky)
   Autor podává výsledky komplexu geofyzikálních měření (gravimetrie, magnetometrie, symetrické odporové profilování a vyzvaná polarizace) na profilech v Železných horách v okolí ložiska polymetalických rud Křižanovice. Byla zjištěna dobrá rozlišitelnost geologických jednotek - nasavrckého masívu, lukavické série a ordoviku vápenopodolské synklinály - použitými metodami. Laboratorním měřením byly stanoveny hustoty a magnetické parametry 120 vzorků hornin.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012