Podrobnosti záznamu

Název
    Geophysical logging of engineering-geological boreholes in the San Blas region
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Kobr, Rosa María Valcarce
Další názvy
    Geofyzikální měření v inženýrsko-geologických vrtech na lokalitě San Blas
Autor
    Kobr, Miroslav, 1940-
    Valcarce, Rosa María
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 3
Strany
    s. 339-352
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr., 2 tab., 1 sch., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    interpretace dat
    karotáž
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika hornin
    metamorfika
    metody odporové
    sdružovací analýza
    stavby vodní
    zkouška laboratorní
Geografické jméno
    Kuba
    San Blas
Klíčové slovo
    Blas
    Boreholes
    Engineering-geological
    Geophysical
    Logging
    Region
    San
Abstrakt (česky)
   Použítí geofyzikálních měření ve vrtech umožnilo vyhodnocení geologických, hydrogeologických a inženýrsko-geologických podmínek pro stavbu přečerpávací vodní elektrárny na lokalitě San Blas v metamorfním masívu Escambray. V každém vrtu se měřila úhrnná gama aktivita, zdánlivý měrný odpor s různými délkami sond, kavernometrie, rezistivimetrie s osolením výplachu ve vrtu a v laboratořích se měřil odpor v prostém tlaku na vzorcích z jader vrtů. Na základě výsledků měření se určovaly kvazihomogenní intervaly v profilu každého vrtu, v nich byly určeny střední hodnoty každého parametru a ty zpracovány shlukovací analýzou, která umožnila objektivní stanovení litologického typu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012