Podrobnosti záznamu

Název
    Geophysical mapping by bery low frequencies method and drilling survey in the vicinity of the Hranická Chasm (Hranice Karst)
Další názvy
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí